Labels, symbolen en informatie

Milieufactoren spelen vandaag meer dan ooit een rol in het aankoopgedrag van de consument. Klanten willen er zeker van zijn dat de producten milieuvriendelijk zijn in het gebruik en volgens ecologische normen werden vervaardigd. Vast tapijt is hierop geen uitzondering.

gutSinds het begin van de jaren 90 hebben de leden van GUT (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V) zich geëngageerd voor milieuvriendelijke procedés en ecologisch verantwoorde methoden tijdens de gehele levensduur van de tapijten die ze produceren, van productie tot plaatsing en van gebruik tot recyclage. GUT hanteert unieke normen in Europa voor grondstoffen, additieven en productieprocessen. Door fabrikanten te verenigen die op een ecologisch verantwoorde manier produceren (waaronder AW), garandeert GUT een gezondere leefomgeving. 

ecraGUT en ECRA (de European Carpet and Rug Association) hebben het initiatief genomen om alle bestaande productinformatiesystemen in één systeem te integreren: PRODIS