Misvattingen over tapijt

Allergieën, astma, stofmijt, VOC’s, … complexe aandoeningen en begrippen die om de haverklap totaal ten onrechte in verband worden gebracht met tapijt. Wij nodigen je graag uit om in deze rubriek te ontdekken - aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers - dat tapijt echt kan bijdragen tot een gezondere luchtkwaliteit in huis en dus tot een betere levenskwaliteit voor iedereen.